31

Charakteristika: 
Garáž je svojí koncepcí a vzhledem podobná stavbám nacházejícím se v naší nabídce staveb, proto je vhodná jako dpolněk rodinných domů či rekreačních chat. Vzhledem ke svoji jednoduchosti je možné garáž dodat v krátkém termínu zabalenou ve dvou balících, přičemž je pouze na objednateli, zda si garáž nechá postavit naší firmou či svépomocí.
Parametry:
Zastavěná plocha: 22,1 m2
Užitná plocha celkem: 21,0 m2
Obestavěný prostor: 63,8 m3
Sklon střechy: 20°
Délka objektu: 6,68 m
Šířka objektu: 3,58 m
Výška objektu: 3,40 m
Použitá dřevina: smrk
Cena: 137.160 Kč
Technické údaje: 
Celodřevěná garáž je provedena jako roubená stavba vystavěná na základové desce tl. 150 mm (dle místních podmínek stavby). Obvodové desky jsou sestaveny z prken tl. 40 mm spojovaných navzájem do zámků. Jako okení výplň je použito vzhledem k druhu stavby jednoduché zasklení sklem float 4 mm. Na přání klienta je možné osadit na okení otvor uzavíratelnou okenici. Vratová záruběň je uzpůsobena pro osazení rolovacích garážových vrat ovládaných jak mechanickým tak i elektrickým pohonem. Jako střešní konstukce je použita vazníková střecha, jejíž vnitřní prostor lze uzpůsobit jako odkládací čí skladovací prostor. Za krytinu je zvolen holandský asfaltový šindel v barvě dle objednatele.
Typová řešení: 
Rozdílnosti jednotlivých typových řešení jsou zřejmé z grafických schémat jednotlivých objektů.

1: Prostor stání 21,00 m2

Kontakt

DŘEVOS, spol. s r.o.
Školní 249
Cetkovice
679 38

tel.: + 420 516 478 900
gsm: + 420 777 820 385

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

DŘEVOS, spol. s r.o.